Tame Khush To Janu Ame Khush Video Song, Lyrics -Jignesh Kaviraj

The Song  Khush To  Janu Ame Khush is one of the most popular Gujarati Song. This music is composed by Jitu Prajapati and is penned by Rajan Rayka & Dhaval Motan.

Tame Khush To Janu Ame Khush Lyrics in English

Premio na nasib ma kya madvanu hatu
Nakki hatu ke juda padvanu hatu

tara gaya pachi thayu mahsus – (2)

Tame khush to janu ame pan khush
Tame khush to deeku ame pan khush

Premio na nasib ma kya madvanu hatu
Nakki hatu ke juda padvanu hatu

je dahade judi thai roj tane miss karu
Hath par khodavela naam par kiss karu

Patthar etala dev jo ne hu karu

Ughada page madvani manta jo ne hu karu
Ann pani lidha vina kariya upvaso

Tara vina kon aale dil ne dilasho
Tame khush to janu ame pan khush
Tame khush to deeku ame pan khus

Premio na nasib ma kya madvanu hatu
Nakki hatu ke juda padvanu hatu

Tara bapa ne joita vevai hara ghar na
Ame to baka hata mavtar vagar na

Sapna joya ta hare jivtar na
Thai gaya aapde premi parbhav na

Tara vina jivavani aadat padi gai
Kok dahade yaad aave aakhdi radi gai

Tame khush to janu ame pan khush
Tame khush to Diku ame pan khus

Premio na nasib ma kya madvanu hatu
Nakki hatu ke juda padvanu hatu

Tame khush to jaanu ame pan khush
Tame khush to deiku ame pan khus

Also, Read: